Yhteystiedot

Osoite: Pohjois-Pohjanmaan Puhtausala ry

c/o Kari Saija
Källintie 5
91100 II
Sähköposti: hallituksen jäsenet
Puhelin: hallituksen jäsenet

Uusimmat kuvat

Työelämä 2020

tyoelama_2020.png

 

SSTL Puhtausala ry

Osana Työelämä 2020 -hanketta SSTL Puhtausala ry:n tavoitteena on lisätä työelämän laatua ja työhyvinvointia puhtausalan työpaikoilla. Hyviä käytäntöjä kootaan ja levitetään verkostotapahtumissa,  Puhtaus&Palvelusektori-jäsenlehdessä, uutiskirjeissä sekä omissa tapahtumissa.

Järjestön jäseniä tiedotetaan hankkeessa mukana olevista kehittämisohjelmista ja yhteistyöverkostoista sekä muiden toimijoiden ohjelmista hankkeen tavoitteiden edistämiseksi puhtauspalvelualan työpaikoilla.

 

LINKIT:

http://www.tyoelama2020.fi/tyoelama_2020_-hanke/tyoelamatoimijat/toimijat/sstl_puhtausala_ry

 

http://puhtausala.fi/ty%C3%B6hyvinvointi-ja-terveys-puhtauspalvelualalla